Categories
News

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่ จัดฟันแบบใส Invisalign

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่ จัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการรักษาที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผนการรักษา จนถึงการรักษา โดยนวัตกรรมนี้สามารถวางแผนการรักษาด้วยระบบ 3D และผู้เข้ารับการรักษาสามารถดูผลการรักษาล่วงหน้าได้ ข้อดีสำหรับการจัดฟันแบบใส คือสามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก

ซึ่งจะดูเป็นการจัดฟันที่เป็นธรรมชาติมาก นอกจากนี้ยังสามารถถอดเครื่องมือออกได้ขณะรับประทานอาหารและการทำความสะอาดฟัน การถอดเครื่องมือออกได้นี่เองเป็นการสะดวกในการรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign จึงมีความหลากหลายในการรับประทาน สามารถรับประทานอาหารได้ทุกรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อเครื่องมือการจัดฟัน

การจัดฟันแบบใส ถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย แต่การจัดฟันแบบใส การมีวินัย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้เข้ารับการจัดฟันไม่มีวินัยในการใส่เครื่องมือการจัดฟันที่ทันตแพทย์แนะนำให้ใส่ทุกวันเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการจัดฟันด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดฟันแบบใส ก็มีพฤติกรรมการรับประทานที่จำกัดในการจัดผันแบบใส นั่นก็คือ หากผู้เข้ารับการจัดฟัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจุกจิก กินขนมหลังจากมื้ออาหาร รวมไปถึงการจิบกาแฟตลอดวัน ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงการมีวินัยในการใส่เครื่องมือ เพราะการรับประทานอาหารผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign จะต้องถอดเครื่องมือออก ก่อนจะรับประทานอาหาร ซึ่งหากมีพฤติกรรมที่กินจุกจิก ก็อาจจะไม่สะดวกมากนัก เพราะต้องคอยถอดเครื่องมือบ่อยๆ

และหากผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นคอกาแฟที่ชอบจิบกาแฟอยู่ตลอดทั้งวัน ก็เป็นอุปสรรคในการจัดฟันแบบใส เพราะจะต้องคอยถอดเครื่องมือการจัดฟันออก หากจะจิบกาแฟ ซึ่งก็จะไม่สะดวก เพราะถ้าหากใส่เครื่องมือการจัดฟัน ขณะดื่มกาแฟ จะทำให้สีของกาแฟ ติดอยู่ที่เครื่องมือการจัดฟัน ทำให้สีของเครื่องมือเปลี่ยน และเมื่อใส่เครื่องมือก็จะทำให้ดูเหมือนมีสีฟันที่เหลือง ซึ่งก็จะทำให้เสียบุคลิกภาพ ทั้งนี้หากคุณอยากจะเข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign สามารถเข้ารับคำปรึกษาก่อนทำการจัดฟันได้ที่คลีนิค

เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจนของการจัดฟันแบบใส Invisalign เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดหันมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการดูแลช่องปากอย่างดี